گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

SimbnSilvr

کاربرد سیم جوش های لحیم کاری سخت

کاربرد انواع سیم جوش نقره در صنعت انواع الیاژ های لحیم کاری سخت یا سیم جوش نقره ، در بخش های گسترده ای از صنعت جهت اتصال قطعات مختلف کاربرد دارند ، از جمله – صنایع لوازم خانگی ، جهت اتصال لوله های گاز و اب صنایع خودرو سازی ، جهت اتصال قطعات بدنه و […]

نقش فلاکس در عملیات لحیم کاری سخت (بریزینگ)

اکثرتولید کنندگان سیم جوش ، استفاده از فلاکس را برای قطعات مسی توصیه نمی کنند.بدین منظور از سیم جوش های مس فسفر استفاده میشود. فسفرباعث میشود این آلیاژها بدون فلاکس برای اتصال قطعات مسی قابل مصرف باشند ولی جهت اتصال مس به برنج یا فولاد،همیشه مورد نیازاست.همچنین هنگام استفاده از آلیاژهای لحیم کاری درصد نقره […]

فرایند بریزینگ لوله های مسی

۱ _ برش لوله با استفاده از کاتر لوله یا اره برقی به طول دقیق طول مورد نیاز را برش دهید. تمام تیزی ها را با یک سوهان یا ابزار ساینده صاف کنید، اگرلوله بیضی شده  است، باید با ابزار مخصوص به ابعاد و دایره مطلوب برسد.   انتهای لوله و سطح داخلی اتصالات را […]

اصول فنی در فرایند بریزینگ

بریزینگ،فرآیندی است که بتواند کیفیت جوش را تضمین کند. علی رغم اینکه دستورالعمل های متعددی برای بریزینگ وجود دارد، اما ممکن است با این حال ناحیه جوش دچار نشتی شود. پارامترهای متعددی در بریزینگ تاثیرگذارند، ازجمله: فلز پایه، فیلرمتال، میزان خلاصی قطعات، تمیزی سطوح، فلاکس و حرارت دهی و درآخر مهارت جوشکاری اصول بریزینگ(لحیم کاری […]