گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

برای اتصال قطعات مسی ، استفاده از چه نوع سیم جوشی مناسب است ؟

جهت اتصال قطعات مسی از طریق جوشکاری لحیم سخت ، موارد زیر را مد نظر داشته باشید :
⁃ اتصال مس به مس : در صورت عبور جریان اب و فشار کم ، سیم جوش های فسفر دار و بدون نقره( معروف به صفر درصد نقره )
⁃ در صورت عبور جریان گاز و فشار بالا ، سیم جوش نقره فسفر دار با ٢ درصد نقره و یا ۵ درصد نقره
⁃ درصورت عبور جریان الکتریکی فشار قوی
⁃ سیم جوش فسفر دار با ١۵ درصد نقره

مشاوره فنی