گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

جهت اتصال قطعات اهنی به هم و یا اتصال اهن به مس ، چه نوع سیم جوشی انتخاب کنم؟

جهت اتصالاتی که یک طرف فلز اهن است ،
هرگز نباید از خانواده سیم جوش های فسفر دار استفاده نمود ، چراکه فسفر و اهن در صورت مخلوط شدن ، فاز بسیار ترد و شکننده ای ایجاد خواهند کرد .
برای اتصال اهن به اهن ، در صورت ضخیم بودن ، از خانواده سیم جوش های برنجی میتوان استفاده نمود ، و در صورت نازک بودن از خانواده سیم جوش های نقره کادمیوم دار و یا بدون کادمیوم .
ولی در هر صورت استفاده از فلاکس به مقدار زیاد ضروری است .
باید مراقب قطعات مسوار بود چراکه بدلیل ابکاری مس روی پایه اهنی ، به ظاهر مس در می ایند .
و جهت اتصال مسوار نیز هر گز از خانواده فسفر دار استفاده نشود

مشاوره فنی