گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

سیم نقره سیاه چیست؟

الیاژی از مس ، فسفر و قلع را برنز یا نقره سیاه نام دارد ، کد فنی این نوع سیم جوش در خانواده فسفر دار CP 302 میباشد.

مشاوره فنی