گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

فلاکس لحیم کاری سخت – برنج

فلاکس جوشکاری برنج ( محدوده دمایی ٨۵٠ الی ١٠٠٠ درجه سانتی گراد ) با قوطی های زرد رنگ در سایز ۵٠٠ گرمی، ۲۰۰  گرمی و ۵۰ گرمی عرضه می گردند. این نوع فلاکس جوشکاری نور سبز رنگ دارد و چشم جوشکار را اذیت نمی نماید و موجب بهبود چسبندگی در ناحیه جوش می گردند. مطابق استاندارد DIN8511  ، گرید FSH-2 تولید میگردد.

محصولات مشابه
محصولات مشابه
مشاوره فنی