گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

پرسش و پاسخ

١- تمییز کاری
تمامی سطوح قبل از جوشکاری میبایست کاملا از هرگونه چربی و روغن و زنگ زدگی زدوده شوند.
هر گونه الودگی سطحی باعث عدم حرکت مذاب
در ناحیه اتصال می گردد . بهتر است ابتدا روغن و چربی از سطوح پاک سازی شوند و سپس اکسید ها و زنگ زدگی ها .

٢- رعایت اختلاف اندازه مناسب دو قطعه
از انجا که لحیم کاری سخت بر اساس خاصیت مویینگی و حرکت مذاب بین دو قطعه کار ، عمل مینماید ، رعایت فاصله مناسب بین ۰.۰۰۱ اینچ
و ۰.۰۰۵ اینچ الزامی است ،
در فواصل کمتر و بیشتر از اعداد ذکر شده ، استحکام ناحیه جوش به شدت کاهش می یابد .

٣- استفاده صحیح از فلاکس ( تنه کار )
ضروری است از پوشش و نفوذ فلاکس در نواحی تحت جوشکاری اطمینان حاصل کنید .
نقش فلاکس علاوه بر اکسید زدایی ، اثر حفاظتی روی فلز مذاب نیز میباشد . جهت استفاده هر سیم جوشی ، فلاکس مناسب همان را انتخاب کنید و توجه داشته باشید که نقطه ذوب فلاکس میبایست
کمتر از نقطه ذوب سیم جوش باشد .

۴- انتخاب مناسب الیاژ جوشکاری ( سیم جوش )

جهت اتصالاتی که یک طرف فلز اهن است ،
هرگز نباید از خانواده سیم جوش های فسفر دار استفاده نمود ، چراکه فسفر و اهن در صورت مخلوط شدن ، فاز بسیار ترد و شکننده ای ایجاد خواهند کرد .
برای اتصال اهن به اهن ، در صورت ضخیم بودن ، از خانواده سیم جوش های برنجی میتوان استفاده نمود ، و در صورت نازک بودن از خانواده سیم جوش های نقره کادمیوم دار و یا بدون کادمیوم .
ولی در هر صورت استفاده از فلاکس به مقدار زیاد ضروری است .
باید مراقب قطعات مسوار بود چراکه بدلیل ابکاری مس روی پایه اهنی ، به ظاهر مس در می ایند .
و جهت اتصال مسوار نیز هر گز از خانواده فسفر دار استفاده نشود

جهت اتصال قطعات مسی از طریق جوشکاری لحیم سخت ، موارد زیر را مد نظر داشته باشید :
⁃ اتصال مس به مس : در صورت عبور جریان اب و فشار کم ، سیم جوش های فسفر دار و بدون نقره( معروف به صفر درصد نقره )
⁃ در صورت عبور جریان گاز و فشار بالا ، سیم جوش های فسفر دار با ٢ درصد نقره و یا ۵ درصد نقره
⁃ درصورت عبور جریان الکتریکی فشار قوی
⁃ سیم جوش فسفر دار با ١۵ درصد نقره

مشاوره فنی