گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

انواع سیم جوش نقره

سیم جوش

سیم جوش در اتصال دو قطعه به روش لحیم کاری سخت ، با ذوب شدن خود باعث چسبندگی و اتصال دو قطعه میگردد.

عناصر تشکیل دهنده انواع سیم جوش عبارتند از ( مس ، نقره ، فسفر، کادمیوم، قلع ، روی ، نیکل )

کاربردهای سیم جوش ها

انواع سیم جوش های لحیم کاری سخت یا به اصطلاح عامیانه سیم جوش های نقره ، عبارتند از :