گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

h

فلاکس لحیم کاری سخت نقره

پودر فلاکس جوشکاری یا پودر تنه کار چیست؟

فلاکس جوشکاری که آن را با نام های پودر تنه کار یا فلاکس لحیم کاری سخت هم می ‌شناسیم، نقش مهمی در بریزینگ دارد،  فلاکس های نامرغوب علاوه بر کاهش سیالیت سیم جوش، باعث خوردگی فلز پایه نیز می شوند. فلاکس های تولید شده در شرکت لحیم سخت سیمبن از بهترین مواد شیمیایی با خلوص بالا تهیه شده و فرمولاسیون آنها مطابق استانداردهای جهانی میباشد.

این فلاکس مخصوص سیم جوش های نقره لحیم کاری سخت از نوع فسفردار، کادمیوم دار و بدون کادمیوم با نقطه ذوب حداکثر 800 درجه سانتیگراد، است. فلاکس جوشکار ی یا تنه کار در فرآیند لحیم کار ی سخت بعنوان عامل  اکسیدزدا و حفاظت جوش بکار میرود.

فلاکس جوشکاری نقره ( محدوده دمایی ۶٠٠ الی ٨٠٠ درجه سانتی گراد ) و مطابق با استانداردDIN8511 ، گرید FSH-1 با قوطی های طلایی در سایزهای 500 گرمی، 200 گرمی و 50 گرمی عرضه می گردند. ترکیب شیمیایی حاوی انواع نمک های فلورایدی بوده و زودتر از فیلر متال ذوب شده و باعث سیالیت سیم جوش می گردند.

 

خرید فلاکس جوشکاری نقره

h

فلاکس لحیم کاری سخت برنج

پودر جوشکاری برنج چیست؟

فلاکس جوشکاری برنج ( محدوده دمایی ٨۵٠ الی ١٠٠٠ درجه سانتی گراد ) با قوطی های زرد رنگ در سایز ۵٠٠ گرمی، 200  گرمی و ۵۰ گرمی عرضه می گردند. این نوع فلاکس نور سبز رنگ دارد و چشم جوشکار را اذیت نمی نماید و موجب بهبود چسبندگی در ناحیه جوش می گردند. مطابق استاندارد DIN8511  ، گرید FSH-2 تولید میگردد.

 

خرید پودر جوشکاری برنج

h

فلاکس لحیم کاری سخت آلومینیوم خورنده

پودر جوشکاری آلومینیوم

فلاکس لحیم کاری سخت آلومینیوم خورنده جهت لحیم کاری سخت قطعات آلومینیوم با استفاده از سرپیک جوشکاری مصرف دارد . این فلاکس حاوی نمک های فلورایدی و کلراید بوده که علاوه بر اکسید زدایی از سطوح آلومینیومی، اثر حفاظتی و پوششی را نیز ایجاد نموده و موجب اتصال حداکثری بین سیم جوش و قطعه کار میگردند، این فلاکس بصورت پودر بوده و به راحتی با مخلوط آب و الکل بصورت خمیر درمی آید .

پودر فلاکس آلومینیوم خورنده سیمبن براساس استاندارد  DIN8511 و گرید FLH-1 تولید گردیده است. این پودر در بسته بندی های ۵۰۰ گرم، 2۰۰ گرم و 100 گرم عرضه میشود. و با سیم جوش های آلومینیومی گرید 4043 , 4047 و غیره کاملا سازگار است. بقایای این فلاکس پس از جوشکاری میبایست با آب گرم تمیز شوند، زیرا همانطور که از اسم این نوع فلاکس مشخص است، بقایای آن موجب خوردگی قطعه کار میشود.

 

خرید پودر جوشکاری آلومینیوم خورنده

سایر محصولات
سایر محصولات