SimbonSilver

گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

انواع فلاکس جوشکاری

فلاکس جوشکاری که آن را با نام های پودر تنه کار یا فلاکس لحیم کاری سخت هم می‌شناسیم، نقش مهمی در بریزینگ دارد, فلاکس های نامرغوب علاوه بر کاهش سیالیت سیم جوش , باعث خوردگی فلز پایه نیز می شوند . فلاکس های تولید شده در شرکت لحیم سخت سیمبن از بهترین مواد شیمیایی با خواص بالا تهیه شده وفرمولاسیون انها مطابق استانداردهای جهانی میباشد . فلاکس مخصوص سیم جوش های نقره دار و فلاکس مخصوص سیم جوش های برنجی ونیز خمیرفلاکس از محصولات تولیدی سیمبن میباشند.
فلاکس جوشکاری یا تنه کار در فرآیند لحیم کاری سخت بعنوان عامل اکسید زدا و حفاظت جوش بکار میرود.
فلاکس های تولیدی شرکت لحیم سخت سیمبن


فلاکس جوشکاری نقره ( محدوده دمایی ۶٠٠ الی ٨٠٠ درجه سانتی گراد ) با قوطی های طلایی در سایز های ۵٠٠ گرمی ، ٢٠٠ گرمی و ۵۰ گرمی عرضه می گردند و بهترین ترکیب نمک‌های فلورایدی جهت افزایش سیالیت سیم جوش را دارا می‌باشند.


فلاکس جوشکاری برنج ( محدوده دمایی ٨۵٠ الی ١٠٠٠ درجه سانتی گراد ) با قوطی های زرد رنگ در سایز ۵٠٠ گرمی، ٢٠٠ گرمی و ۵۰ گرمی عرضه می گردند. این نوع فلاکس نور سبز رنگ دارد و چشم جوشکار را اذیت نمی نماید و موجب بهبود چسبندگی در ناحیه جوش می گردند.


فلاکس جوشکاری الومینیوم ، با قوطی های قرمز و در سایز ٢٠٠ گرم و۵٠ گرم عرضه می گردند . این نوع فلاکس جهت جوشکاری با سر پیک (torch) مناسب میباشند. نمک های باقی مانده بعد از جوشکاری بایستی تمیز شوند.


خمیر فلاکس بریزینگ نقره ( محدوده دمایی ۶٠٠ الی ٨٠٠ درجه سانتی گراد ) بصورت خمیر در بسته بندی سبز و سایز یک کیلویی عرضه می گردند . این خمیر قابلیت رقیق شدن با آب را دارد و بیشتر در لحیم کاری سخت با کوره یا اینداکشن (القایی) مصرف دارد .

محصولات مشابه