گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

سیم جوش نقره

سیم جوش نقره سیمبن(Silver Brazing)

جوش نقره ( لحیم کاری سخت ) brazing

لحیم‌کاری یکی از انواع روش های اتصال می‌باشد که سیم جوش مذاب یا فیلر متال به داخل ناحیه اتصال جریان می‌یابد.

نقطه‌‌ ذوب سیم جوش های لحیم کاری سخت ، بالای ۴۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد ‌بوده و نیز دمای ذوب فلزات متصل شونده ، بالاتر از نقطه ذوب سیم جوش هستند و همین امر تفاوت میان صنعت لحیم کاری سخت ( brazing ) و جوشکاری (welding ) را بیان می‌کند،
زمانی که سیم جوش در دمای بالاتری از نقطه‌ی ذوب قرار می‌گیرد و فلاکس مناسب نیز وجود داشته باشد ، ذوب میشود و با نفوذ به فلزات پایه ، قطعات را به یکدیگر متصل می کند و در نهایت پیوندی مستحکم میان فلزات هم جنس و یا غیر هم جنس را بوجود می‌آورد.

در پروسه‌ی لحیم‌کاری، اتمسفر ممکن است شامل هوا، گاز سوخت احتراق، آمونیاک، نیترژون، هیدروژن، گازهای نجیب، بخار‌های غیرارگانیک (غیرآلی) و حتی خلا یا همان فضای کاملا عاری از ماده باشد، که با منابع حرارتی متنوع مانند مشعل، کوره و جریان القایی ایجاد میشود .

برای این‌که بتوانیم یک اتصال خوب را به‌ دست بیاوریم، فلزپرکننده یا همان سیم جوش باید با فلزهای مورد نظر از لحاظ ساختاری سازگاری داشته باشند، عملکرد اصلی در فرایند بریزینگ ، خاصیت موئینگی است .
و خلاصی مناسب بین دو قطعه کار ، جهت نفوذ فلز مذاب ضروری است .

لحیم کاری سخت یک فرایند ایده آل برای اتصال فلزات غیرهمسان است، که بدلیل تنوع و قابلیت فراوان ، در طیف گسترده‌ای از صنایع کاربرد دارد .
در مجموع فرایند لحیم کاری سخت یکی از گسترده‌ترین روش‌ها برای اتصال قطعات به شمار می‌آید.

سیم جوش نقره سیمبن(Silver Brazing)

سیم جوش نقره فسفردار

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Other P Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال مس به مس و برنج به برنج 710 650_800 - 5 80 15 CuP 284 CP 102 L-Ag 15P
B Cu80AgP
710 650_810 - 6 89 5 CuP 281 CP 104 L-Ag 5P
B Cu89PAg
710 650_810 - 6.2 91.8 2 CuP 279 CP 105 L-Ag 2P
B Cu92Ag
تحمل دما تا
150˚C
710 710_740 - 8 92 - CuP 182 CP 201 L-Cup8
B Cu92P
720 710_790 - 7.2 92.8 - CuP 181 CP 202 L-Cup7
B Cu93P
هرگز برای اتصال قطعات آهنی استفاده نشود 730 710_880 - 6.2 93.8 - CuP 179 CP 203 L-Cup6
B Cu94P
690 650_700 7.0 Sn 6.75 86.25 - CuP 385 CP 302 -
B Ci86SnP

سیم جوش نقره کادمیوم دار

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده دمای ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Cd Zn Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال فلزات با پایه آهن، مس، نیکل 640 620_640 17.5 17.5 15 50 AG 350 AG 301 L-AG50cd
B AG50ZnCdCu
620 620_635 20 18 17 45 AG 345 AG 302 L-AG45cd
B AG45ZnCdCu
610 595_630 20 21 19 40 AG 340 AG 304 L-AG40cd
B AG40ZnCdCu
640 610_680 20 24 22 34 AG 336 AG 305 L-AG34cd
B AG34CuZnCd
مقاوم تا درجه حرارت
150c°
680 600_690 21 21 28 30 AG 330 AG 306 L-AG30cd
B AG30CuZnCd
710 605_720 17.5 27.5 30 25 AG 326 AG 307 L-AG25Cd
B Ag25ZnAgCd
750 605_768 15 25 40 20 - AG 309 L-AG20cd
B Cu20ZnAgCd
800 620_825 7 31 50 12 - - L-AG12cd
B Cu50ZnAgCd

سیم جوش نقره بدون کادمیوم

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده دمای ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Other Zn Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال فلزات با پایه آهن، مس، نیکل 650 620_685 3 Sn 14 23 60 - AG 102 L-AG55 Sn
B Ag 56CuZnSn
660 630_660 2 Sn 22 21 55 Ag 155 AG 103 L-AG55 Sn
B Ag 55ZnCuSn
670 640_660 3 Sn 25 27 45 Ag 145 AG 104 L-AG45 Sn
B Ag 45CuZnSn
690 640_700 2 Sn 28 30 40 Ag 140 AG 105 L-AG40 Sn
B Ag40CuZnSn
710 630_730 3 Sn 27 36 34 Ag 134 AG 106 L-AG34 Sn
B Cu36AgZnSn
740 650_750 2 Sn 32 36 30 Ag 130 AG 107 L-AG30 Sn
B Cu36ZnAgSn
750 680_760 2 Sn 33 40 25 Ag 125 AG 108 L-AG25 Sn
B Cu40ZnAgSn
مقاوم تا
200˚C
800 780_810 2 Sn 33 47 18 --- --- -
B Cu47ZnAgSn
730 680_740 - 26 30 44 Ag 245 AG 203 L-AG44
B Ag44CuZn
750 680_768 - 32 38 30 Ag 230 AG 204 L-AG30
B u38ZnAg
780 680_795 - 34 41 25 Ag 225 AG 205 L-AG25
B Cu38ZnAg
810 690_810 0.1 si 35 44.9 20 - AG 206 L-AG20
B Cu45ZnAgSi
830 800_830 - 40 48 12 Ag 212 AG 207 L-AG12
B Cu48ZnAg
860 830_870 - 40 55 5 Ag 205 AG 208 L-AG5
B Cu55ZnAg
محصولات مشابه
محصولات مشابه
مشاوره فنی