گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

در مورد خلوص سیم جوش نقره توضیح دهید.

 درصد نقره سیم جوش های نقره ، بصورت غلط ، خلوص اطلاق میشود.
بعنوان مثال : سیم جوش ۲ درصد نقره فسفر دار L-Ag2p ، سیم جوش با خلوص نقره ۲ درصد نامیده میشود ، که در واقع اشاره به میزان نقره سیم جوش دارد .