گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

نکات مهم و کاربردی در لحیم کاری سخت یا همان جوش کاری نقره کدامند ؟

١- تمییز کاری
تمامی سطوح قبل از جوشکاری میبایست کاملا از هرگونه چربی و روغن و زنگ زدگی زدوده شوند.
هر گونه الودگی سطحی باعث عدم حرکت مذاب در ناحیه اتصال می گردد . بهتر است ابتدا روغن و چربی از سطوح پاک سازی شوند و سپس اکسید ها و زنگ زدگی ها .

٢- رعایت اختلاف اندازه مناسب دو قطعه
از انجا که لحیم کاری سخت بر اساس خاصیت مویینگی و حرکت مذاب بین دو قطعه کار ، عمل مینماید ، رعایت فاصله مناسب بین ۰.۰۰۱ اینچ
و ۰.۰۰۵ اینچ الزامی است ،در فواصل کمتر و بیشتر از اعداد ذکر شده ، استحکام ناحیه جوش به شدت کاهش می یابد .

٣- استفاده صحیح از فلاکس ( تنه کار )
ضروری است از پوشش و نفوذ فلاکس در نواحی تحت جوشکاری اطمینان حاصل کنید .
نقش فلاکس علاوه بر اکسید زدایی ، اثر حفاظتی روی فلز مذاب نیز میباشد . جهت استفاده هر سیم جوشی ، فلاکس مناسب همان را انتخاب کنید و توجه داشته باشید که نقطه ذوب فلاکس میبایست کمتر از نقطه ذوب سیم جوش باشد .

۴- انتخاب مناسب الیاژ جوشکاری ( سیم جوش )