گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

پودر فلاکس لحیم کاری سخت آلومینیوم خورنده

فلاکس لحیم کاری سخت – آلومینیوم خورنده

این نوع فلاکس جهت لحیم کاری سخت قطعات آلومینیوم با استفاده از سرپیک جوشکاری مصرف دارد . این فلاکس حاوی نمک های فلورایدی و کلراید بوده که علاوه بر اکسید زدایی از سطوح آلومینیومی، اثر حفاظتی و پوششی را نیز ایجاد نموده و موجب اتصال حداکثری بین سیم جوش و قطعه کار میگردند، این فلاکس بصورت پودر بوده و به راحتی با مخلوط آب و الکل بصورت خمیر درمی آید .

پودر فلاکس آلومینیوم خورنده سیمبن براساس استاندارد  DIN8511 و گرید FLH-1 تولید گردیده است. این پودر در بسته بندی های ۵۰۰ گرم، ۲۰۰ گرم و ۱۰۰ گرم عرضه میشود. و با سیم جوش های آلومینیومی گرید ۴۰۴۳ , ۴۰۴۷ و غیره کاملا سازگار است. بقایای این فلاکس پس از جوشکاری میبایست با آب گرم تمیز شوند، زیرا همانطور که از اسم این نوع فلاکس مشخص است، بقایای آن موجب خوردگی قطعه کار میشود.

محصولات مشابه
محصولات مشابه