گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

پودر فلاکس جوشکاری

فلاکس لحیم کاری سخت – آلومینیوم غیر خورنده

(Potassium_Aluminum_Floride)

این پودر فلاکس، مخصوص بریزینگ قطعات آلومینیومی، با سیستم کوره تحت اتمسفر کنترل شده است و عمده استفاده آن در صنایع ساخت رادیاتور های آلومینیومی انواع خودرو میباشد.

میباشد. (K1-3,AL,F4-6) پودر فلاکس بریزینگ آلومینیوم غیر خورنده شامل ترکیبات پتاسیم، آلومینیوم و دمای ذوب ۵۷۰ درجه سانتیگراد است، آنالیز به شرح ذیل میباشد.

Grade F AI K Na FE2O3 SO42- H2O
F_LH2 ≥۵۰ ≥۱۷.۵ ≥۲۹.۵ ≤۰.۲ ≤۰.۰۱ ≤۰.۱۵ ≤۰.۵

پودر مذکور خاصیت اکسید زدایی بسیار قوی دارد

پودر سفید رنگ است

انحلال در آب:

متوسط اندازه دانه ها:

محصولات مشابه
محصولات مشابه