گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

فلاکس لحیم کاری سخت – مایع فلاکس

ایده اولیه استفاده از فلاکس مایع، برای ساخت دوچرخه، ویلچر و لوازم بیمارستان بوده است. همه این موارد عمدتاً از فولاد ساخته می شوند و مهندسان به فکر روشی برای کاهش عملیات تمیزکاری بعد از جوش بریزینگ بوده اند. یک گزینه بسیار مناسب برای جایگزینی پودر فلاکس یا مفتول های روکش شده با فلاکس، استفاده از فلاکس مایع در شعله سرپیک است. مهندسان توانستند با خلاقیت، فلاکس را وارد گاز سوختی نمایند تا به هرجایی که شعله هدایت می شود فلاکس هم منتقل شود و در نتیجه ذوب فیلرمتال و اتصال بهتر صورت گیرد، مذاب لحیم بطور منظم جریان یافتــه و شعلــــه را به راحتی دنبال می کند و مقاومت مطلوب و ظاهر عالی بدست می آید.

مخزن حاوی فلاکس فرار در حین عبور سوخت تبخیر می شود و شعله ای سبز رنگ از سرپیک جوشکاری خارج می شود، همچنین میزان مایع فلاکس خارج شده را می توان کنترل نمود و بدین ترتیب اطمینان حاصـل کرد که فقط مقدار مناسب فلاکس به محل اتصال منتقل می شود و این مسئله، جوشکار ی بی عیب با کمترین فلاکس باقیمانده را تضمین می کند. شعله با رنگ سبز می سوزد و برای مشاهده واضح تر ناحیه اتصال می توان از عینک با لنز آبی طی فرآیند لحیم کاری استفاده کرد.

مزایای تکنیک گاز فلاکس:

این فرایند کیفیت لحیم کار ی را بهبود می بخشد و هزینه ها را از طریق موارد زیر کاهش می دهد:

محصولات مشابه
محصولات مشابه