گروه صنعتی لحیم سخت سیمبن

اولین تولید کننده انواع سیم جوش نقره و فلاکس جوشکاری در ایران

سیم جوش نقره کادمیوم دار

آلیاژهای لحیم کاری سخت سیم جوش نقره، خانواده کادمیوم دار، دارای نقطه ذوب پایین، دامنه ذوب کوتاه، و سیالیت بالا میباشند، همچنین خواص مکانیکی بالا و مقاومت به خوردگی دربرابر گاز کلر و محیط های حاوی بخار و نیز سولفور از دیگر خصوصیات آلیاژهای این گروه میباشند. این سیم جوش ها میبایست حتما همراه با فلاکس مناسب مصرف شوند تا هنگام جوشکاری سیالیت و نفوذ لازم ایجاد شود.
از آنجا که بخارات کادمیوم در حین جوشکاری متصاعد میشود و سمی میباشند، لذا هنگام استفاده از این سیم جوش ها بایستی از تهویه مناسب و ماسک های مخصوص استفاده کرد.
این آلیاژ ها به اشکال مختلف نظیر انواع سیم با قطر و طول های مختلف، کلاف، تسمه، حلقه ای و پودر تولید و عرضه می گردند ودر صنایع مختلف استفاده دارند.درجدول زیر خواص فیزیکی و شیمیایی این آلیاژها نمایش داده شده است.

سیمبن یکی از معتبرترین شرکت های تولید کننده سیم جوش در انواع کادمیوم دار، فسفردار و بدون فسفر و… است.

سیم جوش نقره کادمیوم دار

موارد مصرف دمای کارکرد محدوده دمای ذوب درصد وزنی ترکیب آلیاژ استانداردها
Cd Zn Cu Ag ISO 17672
(2010)
EN 1044
(1999)
DIN 8513
ISO 6377 (1995)
جهت اتصال فلزات با پایه آهن، مس، نیکل 640 620_640 17.5 17.5 15 50 AG 350 AG 301 L-AG50cd
B AG50ZnCdCu
620 620_635 20 18 17 45 AG 345 AG 302 L-AG45cd
B AG45ZnCdCu
610 595_630 20 21 19 40 AG 340 AG 304 L-AG40cd
B AG40ZnCdCu
640 610_680 20 24 22 34 AG 336 AG 305 L-AG34cd
B AG34CuZnCd
مقاوم تا درجه حرارت
150c°
680 600_690 21 21 28 30 AG 330 AG 306 L-AG30cd
B AG30CuZnCd
710 605_720 17.5 27.5 30 25 AG 326 AG 307 L-AG25Cd
B Ag25ZnAgCd
750 605_768 15 25 40 20 - AG 309 L-AG20cd
B Cu20ZnAgCd
800 620_825 7 31 50 12 - - L-AG12cd
B Cu50ZnAgCd
محصولات مشابه
محصولات مشابه